22 836 07 53, 601 34 50 68 bamix@bamix.com.pl 01- 684 Warszawa, ul. Klaudyny 6 lok. 11

Przepisy bezpieczeństwa

 

Nie podłączać inaczej jak do prądu zmiennego o napięciu podanym na etykiecie identyfikacyjnej. Mikser nie jest zabawką. Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa jakie urządzenie to może przedstawiać w ich rękach. W związku z tym należy używać i przechowywać mikser poza zasięgiem dzieci.
Nie kłaść urządzenia na powierzchniach gorących, w pobliżu palników gazowych lub innych źródeł ciepła, aby plastikowa obudowa nie uległa zniszczeniu. Mikser nie powinien być zanurzany w cieczach powyżej rączki. Nie wolno myć miksera w zmywarkach do naczyń.
Wyłączyć urządzenie lub najlepiej wyjąć wtyczkę z sieci przy zmianie elementów pracujących i przy myciu pod bieżącą wodą.
Nie włączać miksera przed zanurzeniem go w naczyniu.

Miksery BAMIX i KISAG 250W/20CM wyposażony jest w przełącznik zabezpieczający przed samoistnym włączeniem i automatycznie wyłącza się po zdjęciu palca z przycisku włącznika.Miksery KISAG 550/40 i 50CM mogą pracować z blokadą przełącznika - prosimy w związku z tym o zachowanie szczególnej ostrożności.
Po zakończeniu pracy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami. Nie przenosić i nie wyłączać z sieci ciągnąc za przewód.

Przewód nie może być kładziony na ostrych rzeczach ani nie może być przygnieciony.
Nie wolno kłaść ani wieszać przewodu na gorących rzeczach, w pobliżu palników gazowych lub innych źródeł ciepła.

Zabezpieczać przed gorącym olejem.

Nigdy nie włączać urządzenia gdy którakolwiek z części ramię, obudowa lub przewód są uszkodzone, lub zachodzi najmniejsze podejrzenie ich uszkodzenia. Uszkodzony mikser należy dostarczyć do serwisu firmowego.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Naprawy wykonywane przez osobę niekompetentną, może narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które mogą nastąpić przy niewłaściwym używaniu miksera w sposób niezgody z instrukcją i jego przeznaczeniem lub zlej naprawy wykonanej przez osoby nieupoważnione. Jeżeli wystąpi wyżej wymieniona sytuacja gwarancja przestaje być honorowana.

Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi uszkodzenie materiałowe lub błędy produkcyjne, urządzenie zostanie bezpłatnie naprawione.

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.